Alle producenternes navne, mærker, modeller, varemærker, der er nævnt på dette websted, bruges kun til referenceformål undtagen "Qiming" "Qiming Casting" Det betyder ikke, at disse varer tilhører Qiming Casting.

For eksempel er Shanbao ™ et registreret varemærke tilhørende Shanghai Shanbao Machinery Qiming Casting har ingen tilknytning. Qiming CASTING er en førende leverandør af knuserdele og service inden for minedrift og byggeri og er specialiseret i knuserdele, feltinstallationstjenester og drift og vedligeholdelse.

Alle mærker, modelnavne eller mærker ejes af deres respektive producenter. Qiming Casting har ingen tilknytning til OEM. Disse udtryk bruges kun til identifikationsformål og er ikke beregnet til at angive tilknytning til eller godkendelse af OEM. Alle dele er fremstillet af, til og garanteret af Qiming Casting og er ikke fremstillet af, købt fra eller garanteret af OEM.