δομή επένδυσης μπολ

Διαδικασία χύτευσης και προσομοίωση εξαρτημάτων φθοράς κωνικών θραυστήρων, κωνικών επενδύσεων και επένδυσης μπολ

Διαδικασία χύτευσης και προσομοίωση μερών Cone Crusher Wear, Cone liner & Bowl Liners Για να αυξηθεί η αντοχή στην τριβή της χύτευσης χάλυβα μαγγανίου για κωνικές επενδύσεις και επένδυση μπολ, και να μειωθούν τα ελαττώματα των κοιλοτήτων συρρίκνωσης, του πορώδους συρρίκνωσης και των ρωγμών , το αρχικό σύστημα και το κεφάλι έκχυσης έχουν βελτιωθεί .Το λογισμικό pro-cast χρησιμοποιείται για την προσομοίωση πλήρωσης και στερεοποίησης μοτίβων…