Προδιαγραφές χάλυβες μαστενίου ωστενιτικών

Επιλογή επένδυσης κώνου θραυστήρων

Cone Crusher Liners Selection Cone Crusher, που είναι ο πιο δημοφιλής τύπος θραυστήρα στον κόσμο από τον θραυστήρα σιαγόνας και τον θραυστήρα κρούσης. Τα κωνικά στρώματα θραυστήρων, τα οποία συνήθως φορούν εξαρτήματα σε θραυστήρα κώνου, και πρέπει επίσης να τα ανταλλάσσουν πολύ συχνά. Σε αυτήν την ανάρτηση, θα αναλύσουμε την επιλογή με βάση την κοιλότητα κώνου θραυστήρα, το υλικό της επένδυσης θραυστήρων και την ανταλλαγή…