Ορισμένοι παράγοντες για τον θραυστήρα αποτελούν χρήσιμη ζωή

Ορισμένοι παράγοντες για τη θραύση του μέρους του θραυστήρα Ορισμένοι πελάτες (χρήστες εγκαταστάσεων θραυστήρων και νέοι έμποροι) μας ρωτούν συχνά αυτές τις ερωτήσεις: Πόσο καιρό είναι η διάρκεια ζωής των προϊόντων σας; Ποιο υλικό είναι η καλύτερη επιλογή; Είναι το Mn18 καλύτερο από το Mn13; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ Mn13 και Mn18; Ως casting worker, θέλω να μοιραστώ…