Αναφορά τάσεων google crusher and crusher parts από την JYS Casting

Αναφορά ανταλλακτικών θραυστήρων και τρεχουσών αναφορών Google Ως πωλητής ανταλλακτικών θραυστήρων, αισθάνομαι προφανώς την ύφεση στην περιοχή θραύσης, εξόρυξης και λατομείου. Ειδικά στην αγορά της Κίνας, "βαρετή" με μία λέξη. Στο παρελθόν, περίπου 2013 χρόνια ή πριν, η χύτευση μας οι συνεργάτες πρέπει να εργάζονται μέρα και νύχτα για να πιάσουν τον χρόνο παράδοσης. Ωστόσο, σήμερα μου είπαν ότι αρχίζουν να ανησυχούν…