παράταση της διάρκειας ζωής των σφυριών θραυστήρα

παράταση της διάρκειας ζωής των σφυριών θραυστήρα Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι που μπορούν να παρατείνουν αποτελεσματικά τη διάρκεια ζωής των σφυριών θραυστήρα: 1) Σύμφωνα με το μοντέλο σχεδιασμού, τον κατάλληλο έλεγχο του μεγέθους τροφοδοσίας, απαγορεύεται αυστηρά η υπέρβαση του μέγιστου ορίου σχεδιασμού του μεγέθους το υλικό στο μηχάνημα. 2) Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό σίτισης, εάν…